Засилване ролята на възрастните и участието им в обучението
Международен семинар
24-ти септември 2012, Болоня, Италия
Международният семинар „Засилване ролята на възрастните и участието им в обучението” е за ръководителите, професионалистите и заетите в сферата на културата; за преподаватели и обучители на възрастни; за фасилитатори от сферата на образованието; за възрастни и професионалисти, работещи с възрастни; за провеждащите изследвания и проучвания в образованието;  за отговорните институции и техните ръководства от областите образование, култура и социални дейности.  Организира се от Амитие и партньорите от проект „Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит”, ще се проведе в Болоня на 24-ти септември 2012 г.
Събитието ще се сътои от сутрешна сесия с акцент обмяната на опит и знания, следобедната сесия ще бъде практично ориентирана – за анализ на мненията, въздействието и гледните точки от страна на участвалите в дейностите по проект ASLECT – екперти от обучителната сфера ще споделят умения и практики, ще има организрано и посещение на място, което ще позволи опознаването отблизо на местните дейности и практики по темата.
В Европейската година на активния живот на възрастните и солидарност между поколенията, институции и отделни личности със сходни интереси подпомагат т.нар. „активно стареене” и  засвидетелстват приноса на възрастните към обществото ни. А когато иде реч за обучение и образование на възрастни, какво по-добро място за това от културните организации – музеи; библиотеки; организации, занимаващи се с изкуство; културни центрове? Заетите в сферата на културата могат да имат решаваща и важна роля, подпомагайки възрастните в обучението им, образованието им и възможността да предадат своя опит и знания. Семинарът ще даде възможности за представяне на примери и добри практики за включване на възрастните и участието им в образованието и културата, за дискусии и разговори за ролята на различните институции и заинтересовани страни в този процес, за предложения относно повишаване капацитета на заетите в сферата на културата що се отнася до тяхнята роля като фасилитатори (подпомагащи процеса на обучение) за възрастните и за цялото общество.
Искате ли да получите повече информация за презентаторите и дневния ред? Свържете се с Роберто Риги от Амитие: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , тел.: 0039-051273173.

 

Възрастните и образованието – каква е ролята на организациите от сферата на културата?
Международен семинар
8-ми ноември 2012, Букурещ, Румъния
Международният семинар „Възрастните и образованието – каква е ролята на организациите от сферата на културата?” е за ръководителите, професионалистите и заетите в сферата на културата; за преподаватели и обучители на възрастни; за фасилитатори от сферата на образованието; за възрастни и професионалисти, работещи с възрастни; за провеждащите изследвания и проучвания в образованието;  за отговорните институции и техните ръководства от областите образование, култура и социални дейности.  Организира се от Центърът за професионално обучение в областта на културата и партньорите от проект „Активни възрастни се обучават, преподават, общуват и предават своя опит”, ще се проведе в Букурещ на 8-ми ноември 2012 г.
В Европейската година на активния живот на възрастните и солидарност между поколенията, институции и отделни личности със сходни интереси подпомагат т.нар. „активно стареене” и  засвидетелстват приноса на възрастните към обществото ни. А когато иде реч за обучение и образование на възрастни, какво по-добро място за това от културните организации – музеи; библиотеки; организации, занимаващи се с изкуство; културни центрове? Заетите в сферата на културата могат да имат решаваща и важна роля, подпомагайки възрастните в обучението им, образованието им и възможността да предадат своя опит и знания. Семинарът ще даде възможности за представяне на примери и добри практики за включване на възрастните и участието им в образованието и културата, за дискусии и разговори за ролята на различните институции и заинтересовани страни в този процес, за предложения относно повишаване капацитета на заетите в сферата на културата що се отнася до тяхнята роля като фасилитатори (подпомагащи процеса на обучение) за възрастните и за цялото общество.
Място на провеждане: Национална библиотека на Румъния, бул. „Унирии” 22, Букурещ
Ако имате проект на тема възрастните, образование и култура, и искате да го представите, моля, регистрирайте се за работната сесия до 30-ти септември 2012.
Искате ли да получите повече информация за презентаторите и дневния ред? Свържете се с Андреа Ромеге от Центъра за професионално обучение в областта на културата: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , тел.: (004)0788.905.030.