Kültür ve eğitim çalışanları için Çalıştaylar
Mart 2012’den Mayıs 2012’ye kadar ortaklar, kültür ve eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik olarak yerel çalıştaylar düzenleyecekler ve bu çalıştaylarda 15 iyi uygulama olarak belirlenen projelerde geliştirilen ve uyguanan metotları ve araçları tanıtacaklar. Çalıştayın amacı, yaşlıların gereksinimlerine uygun bir iletişim ve öğrenme ortamı oluşturmak ve yaşlıların öğrenici olmaktan çıkıp öğrenmeyi kolaylaştırıcı, eğitici ve rehbere dönüşümlerini destekleyen eğitim yaklaşımları ile kültür çalışanlarını tanıştırmaktır. Projede yer alan her bir ülkedeki çalıştaylar ile ilgili daha fazla bilgi için, ilgili ülke dilindeki web sayfamızı ziyaret ediniz.


Bulgar yerel çalıştayları:

18-19 ve 28-29 Haziran 2012’de Bölgesel Kütüphane „Dora Gabe“ ile ortak olan Integra Kurumu, Dobrich şehrinde iki yerel çalıştay düzenledi. Her iki çalıştayda Bulgaristan ve Avrupa’daki yaşlı insanları, onların eğitim ve kültürel programlarına katılımlarını ve girişimlerine değindiler. Amaç, yaşlı kesimin toplumsal ve kültürel organizasyonlara katılımının önemini vurgulamak ve yaşlıları da kapsayan kültürel Bulgar çalışanlarının kapasitesini güçlendirmek için gelişen öğrenme/eğitim/kültürel programlarında Avrupa’nın uzmanlığını göstermek ve yaşlılarla çalışma ilgilerini arttırmaktır. İçerik ve Bulgar çalıştaylarının sonuçları hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki dökümanlara ulaşabilirsiniz.
 Bulgarian workshopAlman yerel çalıştayı:

„Yaşlılar İçin Öneri Geliştirme“ adındaki Alman Çalıştayı, Frankfurt am Main’de 14 ve 15 Mayıs’ta, Sosyal Altyapı Enstitüsü ve Hessia’daki Gönüllü Kamu Kurumu tarafından organize edildi. Çalıştay doğrudan kültürel ve eğitici organizayonlar üzerine değildi ancak bunun yerine , yaşlı gönüllülerin katılımını sağlamaya yönelik, eğitici, kültürel ve sosyal kurumlara tavsiye vermeyle yükümlü olan gönüllü yaşlı danışmanlarından oluşan yerel takımları eğitmeye odaklandılar. Çalıştaydan sonra, iki yeni yerel projeyle sonuçlanan, 4 Temmuz’da kültürel. Seniorenangebotsentwickler - German workshop


İtalya yerel çalıştayları
Proje ortağı Amitié birincisi 6 Haziran 2012’de Bologna’da ve ikincisi 28 Haziran 2012’de Floransa’da olmak üzere iki yerel çalıştay düzenledi. Çalıştayların amacı; yaşlılar ile çalışan veya onlarla çalışmaya istekli olan kültür ve eğitim çalışanlarının bilgi ve becerilerini ASLECT projesi tarafından tespit edilen 15 iyi uygulama örneği projede kullanılan yöntem ve becerilere dayalı olara geliştirmekti. İtalya çalıştaylarının  içeriği ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi için aşağıda yer alan belgeyi inceleyebilirsiniz:
Italyadaki çalıştaylar

Romanya yerel çalıştayları
Braşıve  Bükreşte Mart ve Nisan 2012 döneminde ‘Yaşlılar İçin Eğitimsel Progmlar’ adını taşıyan iki çalıştay CPPC tarafından organize edildi. Her iki çalıştayın da amacı aynıydı: yaşlılarla çalışan veya ileride çalışmak isteyen kültür ve eğitim çalışanlarının bilgi ve becerilerini ASLECT tarafından seçilen 15 iyi uygulama projesinde kullanılan yöntem ve becerilere dayalı olarak geliştirmek. Romanya çalıştaylarının içeriği ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi için aşağıda yer alan belgeyi inceleyebilirsiniz:
Yaşlılar için eğitim programları- Romanya çalıştayları

Bükreş çalıştayından fotograflar


Braşov çalıştayından fotograflarTürkiye’deki yerel çalıştaylar
‘Yaşlılar için Eğitim Programları’ adını taşıyan çalıştay EGEÇED tarafından 26-27 Haziran 2007 tarihlerinde düzenlendi. Çalıştayın amacı yaşlılarla çalışan veya ileride çalışmak isteyen kültür ve eğitim çalışanlarının bilgi ve becerilerini ASLECT tarafından seçilen 15 iyi uygulama projesinde kullanılan yöntem ve becerilere dayalı olarak geliştirmekti.
Türkiye’deki çalıştaylarının içeriği ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi için aşağıda yer alan belgeyi inceleyebilirsiniz:

Yaşlılar için Eğitim Programları- Türkiye çalıştayı