Recomandări adresate managerilor şi profesioniştilor din cultură şi factorilor decizionali din domeniile culturii şi educaţiei

Setul de recomandări propus în cadrul proiectului ASLECT oferă sfaturi şi exemple utile pentru dezvoltarea de metode şi instrumente prin care seniorii să fie implicaţi în mod activ în comunitate, drept persoane care învaţă, formatori şi transmiţători de cunoştinţe şi competenţe. Documentul prezentat se află în continuare în curs de redactare, fiind completat şi îmbunătăţit pe parcursul derulării proiectului. Acest set de recomandări se adresează managerilor şi lucrătorilor din instituţii şi organizaţii culturale şi educaţionale, cercetătorilor din domeniile educaţiei, culturii şi social, precum şi factorilor decizionali din administraţia publică, astfel încât aceştia să creeze sau să actualizeze medii de învăţare adresate persoanele în vârstă. Prin urmare, reprezentanţii categoriilor menţionate sunt invitaţi să îşi disemineze şi valorizeze experienţa, trimiţându-ne sugestiile şi recomandările lor cu privire la tema educaţiei pentru şi cu persoanele în vârstă.

Recomandări către organizaţiile culturale şi educaţionale