Препоръки: към ръководителите и професионалистите от сферата на културата, както и към вземащите решения в сферата на културата и образованието
Наборът от препоръки по проект ASLECT съдържа предложения и примери, полезни за разработване на практики и инструменти за активно включване на възрастните - в общността, като обучители/преподаватели и като предаващи знания и умения. Настоящият документ е все още в разработване, допълване и подобрение в процеса на проекта.  Този набор от препоръки е насочен към ръководителите и работещите в сферата на културата и образованието, към провеждащите изследвания и проучвания в образованието, културата и обществото, към вземащите решения/отговорните институции от държавната администрация и техните ръководства – надяваме се да им помогне за създаване и поддържане на образователна среда за възрастните. Ето защо приканваме горе-споменатите да разпространяват и използват опита си като ни изпратят своите предложения и препоръки по темата за образованието за и с възрастни.


Препоръки към организации от сферата на културата и образованието