Kültür Kurumları için Öğrenme Kaynakları
Daha ileri yaşlarda öğrenme, belirli metodolojiler, yetişkin öğrenicilerin ihtiyaçları ve bulundukları topluluklar içinde daha etkin olabilme yolları konularında daha fazla bilgi sahibi mi olmak istiyorsunuz? Burada, Avrupa Birliği ve ortak vasfıyla projede temsil edilen ülkeler bağlamında yetişkinler, kültür ve eğitimle ilgili referans çerçevelerinin yanısıra bu bilgiye ulaşma yolları ve eğitim kaynakları linklerini sunuyoruz.

Ayrıca kültür alanındaki profesyonelleri, yetişkin eğitimcilerini ve yetişkin öğrenicileri önemli gördükleri eğitim kaynaklarını yaygınlaştırmaya ve paylaşmaya davet ediyoruz.

1. Eğitim ve kültürde yaşlıların rolü ve katılımına yönelik Avrupa Birliği politikaları
2. Eğitim ve kültürde yaşlıların rolü ve katılımına yönelik Milli politikalar
3. Kurumlar, ağlar ve ortaklık platformları
4. İleri yaşlarda öğrenme


İyi Uygulama Örneklerinden Seçilen Eğitim Materyalleri
Aşağıda ASLECT projesinde iyi uygulama örnekleri olarak seçilen yaşlılar ile ilgili 15 proje sonunda ortaya çıkan eğitim materyallerine ulaşabilirsiniz

İyi Uygulama Örneklerinden Seçilen Eğitim Materyalleri