Обучителни материали за организации от сферата на културата

Интересува ли Ви обучението на възрастни (и обучението в напреднала възраст), специфичните методологии, потребностите на възрастните обучаващи се и кои са начините точно възрастните да станат по-активни участници в живота на общността? Тук Ви предлагаме набор от препратки/линкове с такава информация и образователни ресурси, пояснения има за връзката с темите „възрастните”, „култура” и „образование” на европейско ниво; посочени са и държавите, участвали в представените партньорства.

Обръщаме се към професионалистите от културната сфера, обучителите от сферата на образованието за възрастни, така също и към самите възрастни-обучаеми – разпространявайте и обменяйте информация и образователни материали, които според Вас са стойностни и от значение.

1. Европейски политики за ролята на възрастните и участието им в образованието и културните инициативи
2. Политики на национално ниво относно ролята на възрастните и участието им в образованието и културните инициативи
3. Организации, съвместни дейности и инициативи (мрежи) и платформи за сътрудничество
4. Ученето в по-късен жизнен етап


Educational materials from the good practice cases


Below you can access the main educational resources resulted at the end of the 15 projects involving seniors presented by ASLECT as examples of good practice


Educational materials from the good practice cases