İş Paketi

Çıktılar/ Etkinlikler

Son Teslim/Tarihler

WP1 – Proje yönetimi

- İlk ‘Ortaklar Toplantısı’ – Bükreş, Aralık 2010
- İkinci ‘Ortaklar Toplantısı’ – Sofya, Eylül  2011
- Üçüncü ‘Ortaklar Toplantısı’ – İzmir, Ocak 2012
-İlerleme Raporu – Aralık 2011

30/11/2012

WP2- Yetişkinlerin Kültür ve eğitime katılımının iyi uygulamaları

Yetişkinlerin kültür ve eğitime katılımının iyi uygulamaların toplanması – ‘İyi Uygulamalar’ bölümünde yayımlandı

31/07/2011

WP 3- Eğitici ve eğitmen olarak yetişkinler.

- Yetişkinlerin katılımıyla kültürel ve eğitsel faaliyetler için eğitim müfredatı ve materyaller– geliştiriliyor
- Yerel eğitim faaliyetleri– Ocak – Mart 2012

31/06/2012

WP4- Kültür kurumları için öğrenme kaynakları.

-Tavsiyeler – geliştiriliyor.
- Yetişkinlerle yapılan faaliyetleri kolaylaştıracak kaynak derlemesi – Web sitesindeki ‘Kaynaklar’ bölümünü ziyaret ediniz.
- Romanya ve İtalya’da uluslararası
seminerler  - 2012

30/11/2012

WP5- Kalite Planı

Kalite güvencesi planı – tanımlandı
Birinci kalite güvencesi raporu - hazırlandı

31/10/2012

WP6-Yaygınlaştırma

- Çok dilli web sitesi, proje broşürleri, basın duyuruları, makaleler

31/10/2012