Pachet de lucru

Rezultate/Activităţi

Termen-limită/Date

WP1 - Managementul proiectului

- prima întâlnire a partenerilor – Bucureşti, decembrie 2010
- a doua întâlnire a partenerilor – Sofia, septembrie 2011
- a treia întâlnire a partenerilor – Izmir, ianuarie 2012
- Raport privind progresul – decembrie 2011

30/11/2012

WP2 – Bune practici referitoare la implicarea persoanelor în vârstă în educaţie şi cultură

- O culegere de bune practici referitoare la implicarea persoanelor în vârstă în educaţie şi cultură – publicată în secţiunea de Bune practici

31/07/2011

WP3 – Persoanele în vârstă în calitate de formatori şi cursanţi

- Programa de formare şi materialele pentru activităţile culturale ce implică persoane în vârstă – în curs de elaborare
- Sesiuni locale de formare – ianuarie – martie 2012

31/06/2012

WP4 – Resurse de învăţare pentru organizaţiile culturale

- Un set de recomandări – în curs de elaborare
- O culegere de resurse care vor facilita activităţile cu persoane în vârstă – vizitaţi secţiunea de Resurse a website-ului
- seminare internaţionale în România şi Italia – 2012

30/11/2012

WP5 - Planul de asigurare a calităţii

- Definirea planului de asigurare a calităţii
- Realizarea primului raport privind asigurarea calităţii

31/10/2012

WP6-Diseminare

- Website în mai multe limbi, broşuri, materiale de informare, articole aferente proiectului

31/10/2012