Работен етап

Резултати / Дейности

Срок / Дати

Работен етап 1 – Управление на проекта

- Първа работна среща по проекта – Букурещ, декември 2010
- Втора работна среща по проекта – София, септември 2011
- Трета работна среща по проекта – Измир, януари 2012
- Отчет за напредъка по проекта – декември 2011

30/11/2012

Работен етап 2 – Добри практики за включване на възрастните в културния живот и образованието

Набор от „Добри практики” за включване на възрастните в образованието и културните дейности – публикувани в секция „Добри практики”

31/07/2011

Работен етап 3 – Възрастните - обучители и обучаващи се

- Учебна програма и материали за културни и образователни дейности за включване на възрастните – в развитие
- Тренинг-сесии по места – януари-март 2012

31/06/2012

Работен етап 4 – Обучителни ресурси за организации от сферата на културата

- Набор от препоръки – в  разработване
- Колекция от ресурси, които могат да фасилитарат (подпомогнат) процеса развитие на дейности с възрастни – вж. секция „Ресурси”
- международни семинари в Румъния и Италия - 2012

30/11/2012

Работен етап 5 – План за качествена оценка

- План за качествена оценка – изготвен

- Доклад за каеството (първи) – изготвен

31/10/2012

Работен етап 6 – Разпространявне на резултатите и информация за проекта

- многоезичен уебсайт, брошури за проекта, инфо-бюлетини, статии и публикации

31/10/2012