WP1 – Proje Yönetimi
Bu faaliyet grubu ortaklık yapısı içindeki ve dışındaki, organizasyon ve iş planlaması, izleme ve raporlama faaliyetlerini içermektedir. Online kanallarla sürekli iletişimin yanısıra periyodik çokuluslu toplantılar gerçekleşmektedir. Proje tamamlanma süresinin yarısında (Aralık ayı sonunda) bir ilerleme raporu ve 2012 yılında bir final raporu hazırlanması öngörülmüştür.
WP1 Lideri: Center of Professional Training in Culture

WP2– Kültür ve Eğitime Yetişkinlerin Katılımına Dair İyi Uygulamalar
Kültür ve eğitime yetişkinlerin katılımına dair iyi uygulamalar olarak nitelenebilecek durumların belirlenmesinde, yetişkinlerin hem öğrenici hemde eğitmen oldukları ve aktif vatandaş olarak katıldıkları içeriklerin belirlenmesinde tüm ortaklar yer alacaktır. Ortaklar tarafından analiz edildikten sonra en ilgili olanlar ana çıktılara dahil edilecektir. Bu İş Paketinin sonuçları, internet sitesindeki ‘ İyi Uygulamalar’ bölümünde yayımlanacaktır.
WP2 Lideri: The Institute of Social Infrastructure

WP3– Eğitmen ve Eğitilenler Olarak Yetişkinler
İyi uygulamalar olarak belirlenen durumlardan elde edilen materyallere dayalı bir eğitim müfredatı geliştirdikten sonra, ortaklar, kültür alanından profesyoneller ve yetişkin katılımcılarla yerel eğitimler düzenleyeceklerdir. Bu eğitimlerin amacı,kültürel ve eğitsel faaliyetlerde yetişkinlerin etkili olabilmelerini kolaylaştıracak beceriler kazanmalarında onlara yardımcı olmaktır. İlerleyen aşamalarda, kültür alanında yetişmiş profesyoneller, yetişkinler için ve yetişkinlerin katılımıyla yapılacak eğitsel faaliyetler gerçekleştireceklerdir.
WP3 lideri: Integra Association

WP4 –Kültürel Kurumlar için Öğrenme Kaynakları
Ortaklar WP2 ve WP3’ün sonuçlarını kullanarak ve paydaşların görüşlerini alarak; yaşlıların eğitim faaliyetlerine dahil olmaları ve kültür kurumları ile işbirliği kurmaları amacıyla tavsiyeler ve öğrenme kaynakları derlemesi oluşturacaklardır. Bu kaynakça- kültür alanındaki profesyoneller, akademik çalışmalar, metodlar, metodolojiler, eğitim müfredatı, vaka çalışmaları ve yetişkin katılımı örnekleri ile bağlantılı olarak- yetişkin eğitimi, topluluk oluşturma ve aktif vatandaşlık konularını içermektedir. Paydaşlarla beraber düzenlenecek 2 uluslararası faaliyette, birer proje sunumu gerçekleştirilecektir.
WP4 lideri: Amitie

WP5 – Kalite planı
Kalite güvencesi süreci, ortaklardan ve hedef gruplardan veri toplama ve değerlendirilmesini, sonuçların ortaklara ilanını ve şeffaf kalite değerlendirmesini ve kalite değerlendirmesinin sonuçları uyarınca kalite güvencesi önlemlerinin tanımlanması ve uygulanmasını içerir.
WP5 lideri: Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği

WP6– Yaygınlaştırma
İletişim ve tanıtım için ana araç, kültür alanındaki profesyoneller ve yetişkinler için bir iletişim, etkileşim ve paylaşım platformu olarak ASLECT web sitesi’dir. Yaygınlaştırmadan kasıt, ASLECT’in ve onun bütün hedef gruplara yaklaşımının sunumu ve yerel düzeyde paydaşlara değer katmasıdır.
WP6 lideri: Internationales Institut fur Managing Diversity