WP1 – Managementul proiectului
Acest set de activităţi cuprinde organizarea şi planificarea lucrărilor, monitorizarea şi raportarea în cadrul şi în afara parteneriatului. Se vor desfăşura întâlniri transnaţionale periodice, alături de o comunicare continuă online. Este prevăzut un raport privind progresele înregistrate pentru mijlocul duratei proiectului (sfârşitul lunii decembrie) şi un raport final în 2012.
Leader WP1: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

WP2– Bune practici referitoare la implicarea persoanelor în vârstă în educaţie şi cultură
Toţi partenerii participă la identificarea acelor cazuri care pot fi considerate drept exemple de bune practici, ţinând cont de implicarea în educaţie şi cultură a persoanelor în vârstă, marcând contextele în care persoanele în vârstă aveau atât rolul de persoane care învaţă, cât şi rolul de educatori şi acţionau în calitate de cetăţeni activi. Cele mai relevante se vor număra printre rezultatele principale, după ce au fost analizate de către parteneri. Rezultatele acestui pachet de lucru sunt publicate în secţiunea de Bune Practici a website-ului.
Leader WP2: The Institute of Social Infrastructure

WP3– Persoanele în vârstă în calitate de formatori şi persoane care învaţă
După dezvoltarea unei programe de formare pe baza materialelor identificate în cazurile de bună practică, partenerii vor organiza sesiuni locale de formare cu profesioniştii din cadrul organizaţiilor culturale şi cu persoanele în vârstă. Scopul acestor sesiuni de formare este de a-i ajuta pe profesionişti să dezvolte abilităţi pentru facilitarea implicării persoanelor în vârstă în activităţile culturale şi educaţionale. Ulterior, profesioniştii din cadrul organizaţiilor culturale care au beneficiat de aceste sesiuni vor desfăşura activităţi educative cu şi pentru persoanele în vârstă.
Leader WP3: Integra Association

WP4 –Resurse de învăţare pentru organizaţiile culturale
Utilizând rezultatele WP2 şi WP3, precum şi consultările cu stakeholder-ii, partenerii vor elabora un set de recomandări şi o culegere de resurse de învăţare pentru implicarea în educaţie a persoanelor în vârstă şi pentru cooperarea acestora cu organizaţiile culturale. Acest set va include teme precum educaţia pentru adulţi, formarea comunităţii şi calitatea de cetăţean activ – relevante pentru profesioniştii din cadrul organizaţiilor culturale, studii, metode, metodologii, programe de formare, studii de caz şi exemple de implicare a persoanelor în vârstă. În cadrul proiectului, va fi susţinută o prezentare în contextul a două evenimente internaţionale organizate cu stakeholder-ii.
Leader WP4: Amitie

WP5 – Plan de calitate
Procesul de asigurare a calităţii implică strângerea şi analiza de date de la parteneri şi de la grupurile-ţintă, prezentarea de concluzii în faţa partenerilor din cadrul proiectului şi realizarea unui proces transparent de analiză a calităţii, definirea şi implementarea de măsuri de asigurare a calităţii în conformitate cu concluziile procesului de analiză a calităţii.
Leader WP5: Education and Youth Studies Institute Association

WP6 – Diseminare
Principalul instrument de comunicare şi promovare este website-ul ASLECT, care va susţine o platformă de comunicare şi interacţiune. Această platformă va putea fi folosită atât de profesioniştii din cadrul organizaţiilor culturale, cât şi de persoanele în vârstă. Diseminarea implică prezentarea ASLECT şi modul în care proiectul se adresează grupurilor-ţintă, precum şi valorizarea stakeholder-ilor la nivel naţional.
Leader WP6: Internationales Institut fur Managing Diversity