Proje Hakkında
ASLECT - Aktif Yaşlılar, Öğreniyor, Eğitiyor, İletişim Kuruyor ve Aktarıyor
Proje Numarası: 511842-LLP-2010-RO-KA4-KA4MP 
Avrupa Birliği Yaşamboyu Öğrenme Programının desteğiyle
ASLECT, AB Yaşamboyu Öğrenme Programı'nın K4 Yaygınlaştırma alt programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir ve kültür kurumları içindeki yaşlılara iki farklı açıdan yaklaşmaktadır; eğitsel ve kültürel programların kullanıcıları/yararlanıcıları ve aynı zamanda bu tür programları geliştiren öğrenme kaynaları olarak.

ASLECT’in bakış açısından yaşlılar öğrenmeden hem yararlanan kişilerdir hem de öğrenme kaynağıdırlar. Kültür kurumları yaşlılara bu bakış açısıyla yaklaşarak onları topluma aktif vatandaşlar olarak entegre olmaları için desteklemeli ve kapasitelerini güçlendirmelidirler.
ASLECT projesi kapsamında yaşlıların eğitim ve kültür yaşamına katılımları konusundaki iyi uygulamalar araştırılacak, kültür çalışanlarının yaşlılarla birlikte çalışmalarına yardım edecek eğitim materyalleri tasarlanacak, yaşlılarla birlikte yaşlılar için eğitim programları geliştirilecek, yaşlılarla birlikte çalışan kültür kurumları için bir dizi tavsiye geliştirilecek ve ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde yapılacak yaygınlaştırma faaliyetleri  ile yaşlıların eğitimsel ve kültürel yaşama katkıları konusunda farkındalık yaratılacaktır.
Projemiz Yaşamboyu Öğrenme Programındaki deneyimlerin ve sonuçların yaygınlaştırılmasına odaklanmıştır.
Uygulama Dönemi: Aralık 2010 – Kasım 2012

Hedefler:
1. Yaşlı yararlanıcılar gibi özel yararlanıcılara uygun öğrenme ve iletişim ortamı sunabilmeleri için kültür kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kaynak sağlamak;
2. Emekli olmuş meslek sahibi kişilerin deneyimlerini/becerilerini kullanmaları ve yaşıtlarının ve diğer ilgili grupların eğiticisi olmaları için fırsatlar yaratmak;
3. Proje sona erdiğinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla projeye katılan eğitimsel ve kültürel kurumlar ve diğer kültürel ve sosyal kurumlar arasında ortaklıklar oluşturmak.

Temel çıktılar:
1. İyi uygulamalar koleksiyonu: Projeye dahil olan ülkelerden ve diğer Avrupa ülkelerinden eğitim ve kültür alanına yaşlıların dahil edilmesi konusunda proje örnekleri ve yetişkin eğiticilerine yönelik olarak material örnekleri,
2. Yaşlılar için yaşlılar, yaşlılar ve nesillerarası öğrenme, gelenekleri gelecek nesillere aktaranlar olarak yaşlılar, toplumda fikir savunucuları olarak yaşlılar gibi konu başlıkları içeren kültür çalışanları için eğitim müfredatı ve eğitim materyalleri,
3. Yerel düzeyde kültür çalışanları ve yaşlı organizasyonları temsilcileri ile birlikte düzenlenecek eğitimler,
4. Yetişkin eğitimi, yaşlılar, eğitim, kolaylaştırıcılık ve aktif vatandaşlık gibi kültür çalışanlarını ilgilendiren konular ile ilgili online kaynaklar envanteri, 
5. Toplumsal düzeyde aktif olan kültürel ve eğitimsel organizasyonların yöneticilerine, eğitim, kültür ve toplum alanındaki araştırmacılara ve kamu yönetimi alanındaki karar vericilere hitap eden bir dizi tavsiye,
6. Biri İtalya’da diğeri Romanya’da olmak üzere kültür ve eğitim alanında çalışanları bir araya getiren iki uluslararası seminer.

Yararlanıcılar:
1. Yaşlılar ve yaşlılar ile ilgili organizasyonlar (kamu ve özel sektör)
2. Kültür ve eğitim kurumlarından temsilciler
3. Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler alanlarından araştırmacılar ve karar vericiler.
Koordinatör: Center of Professional Training in Culture, RO - http://www.cppc.ro
Ortaklar
Integra Association, BG - http://www.integra.bg
Amitie, IT - http://www.amitie.it
Education and Youth Studies Institute Association, TR - http://www.egeced.org
The Institute of Social Infrastructure, DE - www.isis-sozialforschung.de
Internationales Institut fur Managing Diversity, AT