ASLECT – Persoanele în vârstă învaţă, educă, transmit şi comunică
Numărul proiectului: 511842-LLP-2010-RO-KA4-KA4MP 
Cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii.
ASLECT este un proiect finanţat în cadrul sub-programului KA4 Valorizare, care abordează prezenţa persoanelor în vârstă în cadrul organizaţiilor culturale dintr-o dublă perspectivă: cea în care persoanele respective sunt utilizatori/beneficiari ai programelor educaţionale şi culturale şi, în egală măsură, cea în care aceste persoane reprezintă resurse de învăţare pentru dezvoltarea acestor programe.


Din perspectiva ASLECT, persoanele în vârstă sunt atât (re)surse, cât şi beneficiari ai învăţării, iar organizaţiile culturale trebuie să îşi consolideze capacitatea de a le trata ca atare, de a sprijini şi promova integrarea acestor persoane ca cetăţeni activi în comunităţile locale.
În cadrul proiectului ASLECT, vor fi identificate o serie de bune practici referitoare la Implicarea persoanelor în vârstă în educaţie şi în cultură, vor fi elaborate materiale de formare destinate profesioniştilor din organizaţiile culturale care lucrează cu persoane în vârstă, pentru dezvoltarea de programe educaţionale cu şi pentru persoanele în vârstă, vor fi elaborate o serie de recomandări adresate organizaţiilor culturale care lucrează cu persoane de vârsta a treia şi, prin activităţile de promovare la nivel naţional şi european, vor atrage atenţia asupra contribuţiei pe care o pot avea aceste persoane în domeniul educaţiei şi al culturii.
Proiectul nostru se concentrează pe valorizarea rezultatelor şi a experienţelor din cadrul programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii.
Perioada de implementare: decembrie 2010 – noiembrie 2012

Obiective:

1. să dezvolte resurse pentru consolidarea capacităţii organizaţiilor culturale şi educaţionale de a crea un mediu de învăţare şi comunicare adaptat nevoilor specifice ale persoanelor în vârstă;

2. să sprijine crearea de oportunităţi pentru profesioniştii pensionari din diverse domenii de a-şi folosi experienţa şi competenţele, devenind facilitatori de învăţare pentru persoanele în vârstă şi pentru alte grupuri sociale;
3. să dezvolte parteneriate între organizaţiile culturale şi educaţionale şi alte instituţii din domeniul social şi cultural pentru a asigura sustenabilitatea proiectului la încheierea acestuia.

Rezultate principale:
1. Cazuri de bună practică – exemple de proiecte care implică persoane în vârstă şi de materiale educaţionale care se adresează educatorilor pentru adulţi din ţările care participă la proiect şi din Europa.
2. O programă de formare şi materiale de formare adresate profesioniştilor pe teme precum: Persoanele în vârstă pentru persoanele în vârstă, Persoanele în vârstă şi învăţarea între generaţii, Persoanele în vârstă în calitate de transmiţători de tradiţii, Persoanele în vârstă ca susţinători de idei în cadrul comunităţii.
3. Sesiuni de formare la nivel local cu profesioniştii din organizaţiile culturale şi cu reprezentanţii organizaţiilor de persoane în vârstă, urmate de activităţi educative în cadrul cărora persoanele în vârstă primesc roluri de formatori şi cursanţi.
4. Un inventar al resurselor de învăţare online pe diverse teme: educaţia pentru adulţi, persoanele în vârstă, formarea, facilitarea, formarea comunităţii şi calitatea de cetăţean activ – relevante pentru profesioniştii din cadrul organizaţiilor culturale.
5. Un set de recomandări pentru organizaţiile culturale şi educaţionale la nivelul comunităţii, care se adresează managerilor organizaţiilor culturale şi educaţionale, cercetătorilor din domeniul cultural, educaţional şi social, factorilor de decizie din cadrul autorităţilor administraţiei publice.
6. Două seminare internaţionale care reunesc profesioniştii şi cercetătorii din cadrul organizaţiilor culturale şi educative – unul în Italia şi unul în România.

Beneficiari:
1. Persoanele în vârstă şi organizaţiile dedicate acestora (structuri publice şi private)
2. Profesioniştii din cadrul organizaţiilor culturale şi educaţionale
3. Cercetătorii şi factorii de decizie din domeniul educaţiei, al culturii şi al asistenţei sociale.
Coordonator: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, RO - http://www.cppc.ro

Parteneri
Integra Association, BG - http://www.integra.bg
Amitie, IT - http://www.amitie.it
Education and Youth Studies Institute Association, TR - http://www.egeced.org
The Institute of Social Infrastructure, DE - www.isis-sozialforschung.de
Internationales Institut fur Managing Diversity, AT