Kurumun Adı: Centre of Professional Training in Culture, Bucharest, Romania
Centre of Professional Training in Culture Romanya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı altında yer alan bir kamu kurumudur. Merkez, farklı alanlardan kültür kurumlarında çalışan kişilere mesleki eğitim sağlaamakta ve Romanya’da yetişkin eğitimini desteklemek amacıyla eğitimsel projeler uygulamaktadır.
İletişim Kişisi: Adina Dragu
Projedeki rolü: Yerel Koordinatör
E-posta Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Tel.: 004-021-310.08.15; 004-0788.905.033 
Website: www.cppc.ro
Kurumun Adı: ISIS (The Institute of Social Infrastructure) 1991 yılında kurulmuş özel bir sosyal bilimler araştırma enstitüsü ve danışmanlık kuruluşudur.  Yaşlılara yönelik politikalar ve sivil katılımın yanısıra sosyal sektörde yaygın ve enformel öğrenme konuslarında uzmanlaşmıştır.  ISIS  bölgesel ve ulusal kuruluşların yansıra Avrupa Komisyonu için projeler geliştirmekte ve uygular; ayrıca bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde ortaklıkları ve girişimleri koordine eder. Bu projelerin temel hedeflerinden biri; politika yapıcılar, uygulayıcılar, sosyal politika uzmanları ve yetişkin eğitimi kurumları, kamu kurumları ve STK’lar gibi  farklı sektörleri ve işlevleri temsil eden proje ortaklarının uzmanlıklarının yaratıcı bir sentezine ulaşmaktır.Sosyal bilimler, pedagoji, kültürel antropoloji gibi akademik derecelere sahip 6 personeli mevcuttur.

İletişim Kişisi: Vivian Guerrero Meneses
Projedeki rolü: Yerel Koordinatör
E-posta Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Tel. : 069 - 264 865 23
Website: www.isis-sozialforschung.de
Kurumun Adı: EGECED eğitim alanından uzmanlar (öğretmenler, eğitmenler, akademisyenler, şube müdürleri ve müfettişler) tarafından kurululmuş kar amacı gütmeyen bir dernektir.EGEÇED’in ilk ve orta öğretim düzeyinde yerel okulların yanı sıra üniversiteler ile yakın işbirliği vardır. Derneğin amaçları; eğitim ve gençlik alanında çalışan uzmanları biraraya getirmek, eğitim ve gençlik alanında faaliyetlerde bulunmak, hem ülkemiz hem de yurtdışından eğitimciler arasından sürdüürlebilir bir iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Faaliyet alanlarımız:

- Hem ulusal hem de uluslararası dzüeyde eğitim ve gençli alanındaki gelişmeleri izlemek ve yayınlar, web ve medya yoluyla bu gelişmeleri duyurmak,

-Bilimsel araştırmalar, kurslar, seminer ve sempozyumlar aracılığı ile eğitim ve gençlik alanındaki sorunlara yönelik faaliyetler düzenlemek,

- Öğretmenlerin, eğitimcilerin ve gençlik çalışanlarının mesleki ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek,

- Eğitim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek; örn: mesleki teknikler, genel eğitim, yetişkin eğitimi, okul-öncesi eğitim, üniversite, eğitimi ve bilgi teknolojileri,

- Projelerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte çalışmak.

İletişim Kişisi: Emin Bakay
Projedeki rolü: Yerel Koordinatör
E-posta: :  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Tel. : 00 90 232 7821477
Website: www.egeced.org


Kurumun Adı: Amitié 1991 yılında kurulmuş, eğitim ve öğretim üzerine odaklanmış ve destek ve yöetim hizmetlerinin sağlanmasında geniş bir deneyiem sahip bir İtalyan araştırma merkezidir. Amitié’nin gerçekleştirdiği faaliyetler:

- Özellikle istihdam ihtiyacı analizine odaklanan öğrenme ve işgücü piyasasında yeni metodolojiler alanında araştırma; özellikle kültürel miras, yeni teknolojiler ve sosyal araştırma sektöründe yeni mesleki profillerin tanımlanması ve eğitim müfredatı geliştirme

- Proje yönetimi, Avrupa Komsiyonu tarafından desteklenen projelerde işletmelere, kmau ve özel kuruluşlara danışmanlık ve destek sağlama.

- Genellikle e-öğrenme kullanımına dayalı olarak eğitimin erişilebilirliğini arttırma ve bireysel ihtiyaçlara göre kişiselleştirmek amaçlı pilot eğitim faaliyetleri düzenleme.

İletişim Kişisi: Roberto Righi
Projedeki rolü: Yerel Koordinatör
E-posta:   Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
Tel.: +39-051.273.173       
Website: www.amitie.it


Organizasyon adı: INTEGRA, eğitim, kalifikasyon ve kurs konularında özel, kâr amaçlı olmayan ülke çapında bir Bulgar kuruluşudur. Organizasyonların asıl amacı, her seviyede ve her durumda eğitim ve öğretim kalitesine ön ayak olmak, yürütmek ve Bulgar ve diğer uluslararası  kuruluşlar arasında ortak projeleri desteklemektir. Toplum hizmetlerine  erişilebilirliğin geliştirilmesi, eğitim ve öğretimin verim ve kalitesi için, sosyal entegrasyonun desteklenmesi ve kişisel becerilerin arttırılması ve ahlak ve sosyal değerlerin iyileştirilmesi amacıyla destek veriyoruz. INTEGRA Kurumu, çeşitli aktivitelere, projelere ve etkinliklere( konferans, çalıştay, tartışma, vb.) bütün sosyal grupların eğitim ve öğretiminde, cinsiyet, yaş ya da etnik kökenine bakılmaksızın eşit ölçüde destek vererek ön ayak olma, hazırlama ve katkıda bulunmada oldukça aktiftir. Bu bakımdan, demokratik eğitim felsefesini ilerletiyoruz. Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki eğitimlerinde, kalifikasyonlarında, kültürel  ve bölgesel  prensiplerinde yükselmek isteyen kuruluşlara asistanlık ediyoruz. INTEGRA, sanat, beşeri bilimler ve kültür alanındaki farklı profesyonel gelişim alanlarıyla ilgili, sosyal entegrasyonu ve kişisel hedefleri ileri düzeyde gerçekleştirmeyi destekleyen eğitici projeleri başlatır ve yürütür.

İrtibat kişisi: Aneta Moyanova
Projedeki rolü: Ulusal koordinatör
E-mail:  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir  
Tel: +359 2 952 63 96
Websitesi: http://www.integra.bg/