Denumirea organizaţiei: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti, România
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură este o instituţie publică aflată sub coordonarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din România. Centrul asigură pregătirea profesională a profesioniştilor din cadrul organizaţiilor culturale din diferite domenii şi derulează proiecte în domeniul educaţiei pentru a promova educaţia pentru adulţi atât în România, cât şi în afara graniţelor ţării.
Persoana de contact: Adina Dragu
Rol în cadrul proiectului: manager de proiect
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Telefon: 004-021-310.08.15, 004-0788.905.033
Website: www.cppc.roDenumirea organizaţiei: ISIS (Institutul pentru Infrastructură Socială) este un institut privat de cercetare şi consultanţă în domeniul studiilor sociale înfiinţat în anul 1991. Este specializat în politici adresate persoanelor în vârstă şi participare publică, precum şi în metode de educaţie non-formală şi informală în sectoarele asistenţei sociale. ISIS elaborează şi implementează proiecte atât pentru autorităţile regionale şi naţionale, cât şi pentru Comisia Europeană şi coordonează parteneriate şi iniţiative la nivel regional, naţional şi european. Unul dintre principalele obiective ale acestor proiecte este sintetizarea eficientă a expertizelor partenerilor din proiecte, care reprezintă diferite sectoare şi funcţii, cum ar fi factori decizionali şi practicieni, experţi în politici sociale şi entităţi care furnizează servicii de educaţie pentru adulţi, autorităţi publice şi ONG-uri. Personalul său este alcătuit din 6 persoane cu diplome universitare în ştiinţe sociale, pedagogie şi antropologie culturală.

Persoană de contact: Vivian Guerrero Meneses
Rol în cadrul proiectului:
Coordonator naţional
E-mail:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Tel. :
069 - 264 865 23
Pagină de internet: www.isis-sozialforschung.de

Denumirea organizaţiei: EGECED este o asociaţie non-profit fondată de profesionişti în educaţie (profesori, formatori, academicieni, manageri şi administratori din domeniu etc). EGECED se adresează şcolilor locale cuprinzând ciclul primar şi secundar şi cooperează cu universităţi. Obiectivele organizaţiei noastre sunt să reunească profesionişti care lucrează în educaţie şi tineri în vederea realizării de activităţi educaţionale pentru tineri şi să contribuie la dezvoltarea interacţiunii durabile dintre educatori şi tineri atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Domeniile noastre de activitate sunt:

- Urmărirea evoluţiilor privind educaţia şi tinerii atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi promovarea lor prin intermediul publicaţiilor, internetului şi mass-media;

- Organizarea de activităţi care abordează probleme privind educaţia şi tineretul prin coordonarea unor cercetări ştiinţifice, cursuri, seminarii şi simpozioane;

- Organizarea de cursuri, seminarii, ateliere, conferinţe şi simpozioane cu scopul de a îmbunătăţi abilităţile profesionale şi culturale ale profesorilor, formatorilor şi persoanelor care lucrează cu tinerii;

- Demararea de noi activităţi în domeniul educaţiei, de exemplu tehnici profesionale, educaţie generală, formarea adulţilor, educaţia preşcolarilor, educaţia universitară şi tehnologia informaţiei;

- Colaborarea cu instituţii naţionale şi internaţionale în cadrul unor proiecte.

Persoană de contact: Emin Bakay

Rol în cadrul proiectului: Coordonator naţional
E-mail:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Tel. :
00 90 232 7821477
Pagină de internet:
www.egeced.org
Denumirea organizaţiei: Creat în 1991, Amitié este un centru italian de cercetare în domeniul educaţiei şi formării cu o experienţă vastă în furnizarea de servicii de asistenţă şi management. Amitié desfăşoară următoarele activităţi:

- Cercetare în domeniul noilor metodologii de învăţare şi piaţa muncii, concentrându-se pe analizarea nevoilor de angajare, definirea noilor cadre profesionale, dezvoltarea de materiale de formare, în special în domeniile patrimoniului cultural, noilor tehnologii şi cercetării sociale;

- Management de proiect, consultanţă şi sprijin pentru proiectele finanţate de Comisia Europeană, furnizând servicii de asistenţă pentru întreprinderi şi organizaţii publice şi private;

- Activităţi de formare pilot, în special bazate pe folosirea e-learning-ului, cu scopul de a creşte gradul de accesibilitate la formare şi de a le adapta la cerinţele individuale.

Persoană de contact: Roberto Righi

Rol în cadrul proiectului: Coordonator naţional
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Tel. :
+39-051.273.173
Pagină de internet:
www.amitie.itDenumirea organizaţiei: INTEGRA reprezintă un consorţiu naţional de organizaţii non-profit care are ca domenii de activitate educaţia, formarea şi calificarea. Misiunea sa este să iniţieze, implementeze şi sprijine proiecte de cooperare între Bulgaria şi instituţii din alte state, cu scopul de a creşte calitatea educaţiei şi formării la toate nivelurile şi în toate formele sale. INTEGRA oferă asistenţă serviciilor comunitare care au ca obiectiv sporirea gradului de accesibilitate, calitate şi eficienţă a educaţiei şi formării, sprijină integrarea socială şi contribuie la îmbunătăţirea sentimentului de împlinire personală şi la consolidarea valorilor morale şi sociale.
Asociaţia INTEGRA este foarte implicată în elaborarea, pregătirea şi implementarea unei game largi de activităţi, proiecte şi evenimente (conferinţe, ateliere, dezbateri etc) care promovează accesul egal la educaţie şi formare pentru toate grupurile sociale, indiferent de sex, vârstă sau etnie. Aşadar, asociaţia promovează o educaţie de tip democratic. De asemenea, sprijină instituţiile de la nivel local, regional, naţional şi internaţional în promovarea educaţiei, sistemului de calificări, culturii şi politicilor regionale. INTEGRA iniţiază şi implementează politici educaţionale în relaţie cu diferite domenii de dezvoltare profesională cum ar fi artele, ştiinţele umaniste şi cultura şi îşi propune să sprijine în continuare integrarea socială şi atingerea scopurilor personale.
Persoană de contact: Aneta Moyanova
Rol în cadrul proiectului: Coordonator naţional
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Tel: +359 2 952 63 96
Pagină de internet: http://www.integra.bg/Numele organizaţiei: Inmad (International Institute for Management of Diversity), Viena, Austria

Inmad este o organizaţie non-profit specializată în activităţi care valorizează şi gestionează diversitatea, oferind servicii de formare în domenii precum comunicarea interculturală, consilierea în carieră, egalitatea de şanse, formarea de formatori şi derulând cercetări în mai multe domenii.
Persoană de contact: Dagmar Kommer
Rol în cadrul proiectului: Coordonator naţional
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Pagină de internet: www.inmad.org