Име на организацията: Център за професионално обучение в областта на културата, Букурещ, Румъния
Центърът за професионално обучение в областта на културата е държавна институция, подчинена на Министерството на културата и националното наследство в Румъния. Центърът предлага професонално обучение и тренинг на работещите от различни области в организации от сферата на културата; реализира образователни проекти с цел популяризиране на обучението за възрастни в Румъния и извън страната.
Лице за контакт: Адина Драгу
Роля в проекта: Ръководител на проекта
Eл. поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Тел.: 004-021-310.08.15; 004-0788.905.033
Уебсайтwww.cppc.ro

Име на организацията: ISIS (Институт за социална инфраструктура) е частен институт за обществени изследвания и консултации, основаан през 1991г. Специализиран е в политиките за възрастни и гражданското участие и ангажираност, както и с методите в неформалното и информалното (ежедневното неофициално) образование в социалния сектор.  ISIS разработва и осъществява проекти за регионални и национални организации, с Европейската Комисия, а освен това координира партньорства и инициативи на регионално, национално и европейско ниво. Една от основните цели на тези проекти е да се стигне до продуктивен синтез на опита на партньорите, представляващи различни сектори и функции – политици, практици, експерти от социалната политика и организации от областта на образованието за възрастни, обществени органи и неправителствени организации. Персоналът е от шест лица с научни степени в областта на социалните науки, педагогика, културна антропология.
Лице за контакт: Вивиан Гереро Менесес
Роля в проекта: координатор за Германия
Eл. поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.Име на организацията: Сдружение „Институт за изследвания на образованието и младежта” (EGECED) е частно нестопанско сдружение, основано от професионалсти от областта на образованието (учители, преподаватели, представители на академичните среди, браншови мениджъри, инспектори и др.). EGECED има широк достъп до местните училища от начално и средно ниво, а също и сътрудничество с университети. Целта на сдружението са да се съберат професионалисти, които работят в областта на образованието и младежта, за сътрудничество и съвместни дейности в същите области, които да допринесат за развитието на устойчиво взаимодействие между преподаватели и младежи от страната и чужбина. Области на дейност:
- Да следи развитието в областта на образованието и младежта, както на национално, така и на международно ниво и ги разпространява чрез публикации, Интернет и медиите.
- Да организира дейности за решаване проблемите на образованието и младежта, чрез координиране на научни изследвания, курсове, семинари и симпозиуми.
- Да организира курсове, семинари, работни срещи, конференции и симпозиуми с цел подобряване на професионалната и културна квалификация на учители, обучители и младежки работници.
- Да следва нови дейности в областта на образованието например професионални техники, общото образование, обучение на възрастни, предучилищно обучение, висше образование и информационни технологии.
- Да участва в национални и международни проекти.
Лице за контакт: Емин Бакай
Роля в проекта: координатор за Турция
Ел. поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Тел. : 00 90 232 7821477
Уебсайт: www.egeced.org


Име на организацията: Амитиее италиански център за иследвания, основан през 1991г., фокусиран върху образованието и обучението, с голям опит в предоставянето на услуги, свързани с подкрепящи дейности и управлението. Дейности:
-  Изследвания в областта на нови методи на обучение и на пазара на труда, с акцент върху анализ на трудовата заетост, определяне на нови професионални профили, разработване на програми за обучение, по-специално в сектора на културното наследство, новите технологии и социалните изследвания.
-  Управление на проекти, консултиране и помощ за проекти, финансирани от Европейската комисия, оказване подкрепа на предприятия, както и на публични и частни организации.
-  Пилотни обучителни дейности, главно въз основа използването на електронно обучение, за да се подобри достъпа до обучението и да бъде то съобразено с индивидуалните потребности на всекиго.
Лице за контакт: Роберто Риги
Роля в проекта: координатор за Италия
Ел. поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Тел.: +39-051.273.173      
Уебсайт: www.amitie.it

 

 

 

Име на организацията: ИНТЕГРА е група от частни неправителствени организации, представени в цялата страна, занимаващи се с образование, квалификация и тренинг. Главната идея на сдруженията е да инициират, извършват и подкрепят съвместни проекти между България и институции от други страни с цел повишаване качеството на образованието и обучението на всички степени и във всичките им форми. Сдруженията извършват общественополезна дейност за подобряване достъпността, качеството и ефективността на образованието, обучението и културно-социалното равнище; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация и утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество.
Сдружение «Интегра» основно се занимава с иницииране, подготовка и подкрепа на различни дейности, проекти и събития (конференции, семинари, дискусии и проч.), целящи равен достъп до образованието и обучението за всички социални групи, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност. Ние съдействаме на институциите на международно, национално, регионално и местно равнище при осъществяването на тяхната образователна, квалификационна, социално-възпитателна, културна и интеграционна политика.
Съдействаме за развитието и осъществяването на образователни проекти, свързани с различни области на професионалното развитие, хуманитарните науки, духовната и естетическа култура и насочени към подпомагане на личностната реализация и социална адаптация и интеграция.
Лице за контакт: Анета Моянова
Роля в проекта: координатор за България
Email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.
Тел.: +359 2 952 63 96
Уебсайт: http://www.integra.bg/