Bunele practici referitoare la implicarea în educaţie şi cultură a persoanelor în vârstă
Ca proiect de valorizare şi diseminare, ASLECT se concentrează asupra practicilor şi resurselor educaţionale existente ce servesc scopului de consolidare a capacităţii organizaţiilor culturale şi educaţionale de a oferi un mediu de comunicare şi învăţare pentru adulţi care să fie adaptat mai ales nevoilor persoanelor în vârstă. Mai jos veţi găsi o serie de proiecte din domeniul educaţiei care implică persoane în vârstă. Partenerii din cadrul proiectului au considerat relevante aceste proiecte din punctul de vedere a 4 criterii: responsabilizare, participare, impact şi sustenabilitate. Luate separat şi împreună, acestea pot constitui (re)surse de informare şi inspiraţie pentru profesioniştii din cadrul organizaţiilor culturale, educatorii de adulţi, persoanele în vârstă şi reprezentanţii organizaţiilor de persoane în vârstă.

 

Introducere - Responsabilizarea şi Participarea Persoanelor în vârstă

Abordarea metodologică

Lista de cazuri de bune practici

Persoanele în vârstă ca educatori şi valorificarea cunoştinţelor tradiţionale – Proiectul Doing2Learn

Persoanele în vârstă, amintirile şi învăţarea intergeneraţională – Proiectul HiStory

Elaborarea de politici cu şi pentru vârstnici – Proiectul De la izolare la incluziune

Seniorii şi viaţa comunităţii locale – Proiectul SenEmpower

Voluntari vârstnici din Europa – Proiectul SEVEN Project

Vârstnicii, ghizi pentru viaţa din comunitatea locală – Proiectul Ghizii-Vârstnici

Vârstnicii ca mentori ai colegilor de serviciu mai tineri – Proiectul SISC

O prezenţă mai amplă şi îmbunătăţită a vârstnicilor în cadrul acţiunilor de cooperare la nivel european – Proiectul AESAEC

Învăţarea autodidactă în a doua jumătate a vieţii – Proiectul PALADIN

Creşterea gradului de conştientizare privind învăţarea ca factor-cheie în cadrul procesului de îmbătrânire active – Proiectul SLIC

Mentori educaţionali pentru tineri – Proiectul Hear Me

E-learning pentru seniori – Proiectul Else

Conectarea domeniilor de servicii culturale şi sociale – Proiectul CASPEV

Proiectele din domeniul artelor comunitare şi vârstnicii – Proiectul Vârsta 4

Creativitatea interculturală a vârstnicilor - InCreaSe

 

Echipa de cercetare
M. Emin Bakay
Neva Dobreva
Adina Dragu
Dagmar Kommer
Nora Hengsbach
Güldan Kalem
Katarina Kunze
Aneta Moyanova
Roberto Righi
Ozana Niţulescu
Christoph Schlor
Vivian Guerrero Meneses